Een keten is zo sterk als de zwakste schakel

Wij denken dat jouw
onderneming leuker
kan zijn

In kaart

Wij analyseren jouw organisatie. De bottlenecks brengen we in kaart op basis van onze vijf
p's: personeel, proces, product,
propositie en poen.

In beeld

Wij visualiseren de bottlenecks van jouw bedrijf. Je krijgt door middel van een rapportage een goed beeld van de impact van deze bottlenecks op de processen.

In actie

Wij optimaliseren jouw onderneming door creativiteit en een pragmatische aanpak. Jij krijgt structuur en duidelijkheid en werkt toe naar een meetbaar resultaat.

accountancy

De accountancy is sinds jaar en dag ingericht op het uitvoeren van projecten voor klanten. Standaardisering in software neemt veel werk uit handen. Met het oog op de toekomst is het daarom belangrijk je (werk)processen efficiënt en schaalbaar in te richten. Zo kun je blijven sturen op basis van betrouwbare cijfers en kun je jouw projecten goed in de markt blijven wegzetten, zonder dat je buurman jouw klanten binnenhaalt.

Procesoptimalisatie is een traject dat zich voortdurend blijft herhalen, waarbij je de besparing van elke cyclus aan tijd en kosten herinvesteert in nieuwe producten, klanten of medewerkers!

mkb

Als ondernemer mag je vertrouwen op je onderbuikgevoel. Toch is het soms fijn om dit gevoel te toetsen aan de hand van cijfers. We brengen je bedrijfsprocessen in kaart en op basis van jouw beschikbare data zoeken we aan de hand van analyse juist die bottleneck, die bijna niet aan te voelen is. 

In een visuele rapportage leggen we de verbanden tussen deze stromen voor je vast en starten we met het optimaliseren van je proces. Jij verdient zo tijd en kosten terug, die je kunt herinvesteren in het bedenken van nieuwe producten, diensten of services. Wat ons betreft een win-win situatie!

Merken waar we voor werken